wykresach prostopadłych współczynniki kierunkowe równanie kwadratowe
Dla jakiego m wykres funkcji liniowej f(x)=(1-10m)x+8 jest prostopadły do wykresu funkcji liniowej f(x)=5mx-2?

Autor: Jakub Grzegorzek