Proste prostopadłe współczynniki kierunkowe
Dla jakiego m prosta o równaniu y=1/3x+m-5 jest prostopadła do prostej o równaniu y=(2m-1)x-17?

Autor: Jakub Grzegorzek