Proste prostopadłe współczynniki kierunkowe
Dla jakiego m prosta o równaniu y=2mx+3 jest prostopadła do prostej o równaniu y=7x-2?

Autor: Jakub Grzegorzek