Proste równoległe współczynnik kierunkowy
Dla jakiego m prosta o równaniu y=-2x+7 jest równoległa do prostej o równaniu y=(m^2-3)x-2?

Autor: Jakub Grzegorzek