Proste równoległe współczynnik kierunkowy
Dla jakiego m prosta o równaniu y=(3m-2)x-4 jest równoległa do prostej o równaniu y=6x-2?

Autor: Jakub Grzegorzek