współczynnik kierunkowy
Dla jakiego m funkcja liniowa f(x)=2m-1 jest stała?

Autor: Jakub Grzegorzek