współczynnik kierunkowy
Dla jakiego m funkcja liniowa f(x)=3x+m jest stała?

Autor: Jakub Grzegorzek