współczynnik kierunkowy
Dla jakiego m funkcja liniowa f(x)=7x-2m-1 jest malejąca?

Autor: Jakub Grzegorzek