współczynnik kierunkowy
Dla jakiego m funkcja liniowa f(x)=8x+3m jest rosnąca?

Autor: Jakub Grzegorzek