współczynnik kierunkowy
Dla jakiego m funkcja liniowa f(x)=2mx-3 jest stała?

Autor: Jakub Grzegorzek