współczynnik kierunkowy
Dla jakiego m funkcja liniowa f(x)=-8mx+3m jest malejąca?

Autor: Jakub Grzegorzek