współczynnik kierunkowy
Dla jakiego m funkcja liniowa f(x)=(m+3)x-4 jest malejąca?

Autor: Jakub Grzegorzek