współczynnik kierunkowy
Dla jakiego m funkcja liniowa f(x)=(3-2m)x+2 jest rosnąca?

Autor: Jakub Grzegorzek