współczynnik kierunkowy
Dla jakiego m funkcja liniowa f(x)=(m-7)x-8 jest rosnąca?

Autor: Jakub Grzegorzek