Dla jakiego m funkcja liniowa jest rosnąca? Oblicz m, dla którego funkcja jest rosnąca. Dla jakiego m funkcja liniowa jest malejąca? Przy jakim m funkcja liniowa jest malejąca? Dla jakiego m funkcja liniowa jest stała? Jak policzyć m, aby funkcja była stała? Dla jakiego m prosta jest równoległa do osi Ox? Czy to funkcja liniowa rosnąca? Czy to funkcja liniowa malejąca? Czy funkcja f(x)=3x+m może być stała? Kiedy funkcja liniowa jest stała? Dla jakiego m wykres zawiera punkt? Dla jakiego m prosta zawiera punkt? Dla jakiego m prosta przechodzi przez punkt? Dla jakiego m funkcja liniowa ma miejsce zerowe? Miejsce zerowe funkcji liniowej w zależności od m. Dla jakiego m prosta przecina oś Oy w (0,-4)? Parametr m i punkt przecięcia osi Oy. Dla jakiego m proste są równolegle? Dla jakiego m proste są równoległe? Dla jakiego m prosta jest prostopadła? Proste prostopadłe w zależności od parametru m. Prostopadłe wykresy funkcji liniowych. Czy te proste są równoległe? Czy te proste są prostopadłe?  Matematyka
Zadania, w których trzeba wyznaczyć parametr m funkcji liniowej wiedząc, że funkcja jest rosnąca, malejąca, stała, przechodzi przez jakiś punkt, itd.

Autor: Jakub Grzegorzek