twierdzenia Pitagorasa Funkcje trygonometryczne: sin, cos, tg, ctg trójkąt równoboczny twierdzenia Pitagorasa Funkcje trygonometryczne: sin, cos, tg, ctg
Liczę sinus, cosinus, tangens, cosinus dla kątów 30, 45 i 60 stopni.

Autor: Jakub Grzegorzek