wartość Zadania z różnowartościowości funkcji
Definicja funkcji różnowartościowej. Wykresy funkcji różnowartościowych. Określanie na podstawie wykresu czy funkcja jest różnowartościowa.

Autor: Jakub Grzegorzek