idz Zadanie bf 30 idz Zadanie bf 27 idz Zadanie bf 29 idz Zadanie bf 29 idz Zadanie bf 28 idz Zadanie bf 28 idz Zadanie bf 28 idz Zadanie bf 27 idz Zadanie bf 26 idz Zadanie bf 28 idz Zadanie bf 29 idz Zadanie bf 29 Zadanie bf 5 Zadanie bf 8 Zadanie bf 4 Zadanie bf 23 Zadanie bf 66
Obliczanie funkcji trygonometrycznych. Zadania otwarte z matury podstawowej i informatora maturalnego.

Autor: Jakub Grzegorzek