idz Zadanie bf 15 idz Zadanie bf 22 idz Zadanie bf 22 idz Zadanie bf 16 idz Zadanie bf 16 idz Zadanie bf 12 idz Zadanie bf 17 idz Zadanie bf 35
Liczenie elementów ciągu z jego wzoru. Zadania testowe z matury podstawowej i informatora maturalnego.

Autor: Jakub Grzegorzek