idz Zadanie bf 32 idz Zadanie bf 33 idz Zadanie bf 33 idz Zadanie bf 32 idz Zadanie bf 33 idz Zadanie bf 34 idz Zadanie bf 32 idz Zadanie bf 31 idz Zadanie bf 32 idz Zadanie bf 34 idz Zadanie bf 28 idz Zadanie bf 32 idz Zadanie bf 34 Zadanie bf 2 idz Zadanie bf 26
Wykorzystanie funkcji kwadratowej do obliczeń w realnych sytuacjach. Zadania otwarte z matury podstawowej i informatora maturalnego.

Autor: Jakub Grzegorzek