idz Zadanie bf 25 idz Zadanie bf 25 idz Zadanie bf 25 idz Zadanie bf 25 idz Zadanie bf 25 idz Zadanie bf 25 idz Zadanie bf 21 idz Zadanie bf 22 idz Zadanie bf 24 idz Zadanie bf 25 idz Zadanie bf 23 idz Zadanie bf 24 idz Zadanie bf 19 idz Zadanie bf 24 Zadanie bf 22 idz Zadanie bf 19 idz Zadanie bf 22 idz Zadanie bf 25 idz Zadanie bf 24
Obliczanie prawodpodobieństwa zajścia wybranego zdarzenia. Zadania testowe z matury podstawowej i informatora maturalnego.

Autor: Jakub Grzegorzek