idz Zadanie bf 30 idz Zadanie bf 33 idz Zadanie bf 31 idz Zadanie bf 31 idz Zadanie bf 30 idz Zadanie bf 31 idz Zadanie bf 31 idz Zadanie bf 31 idz Zadanie bf 29 idz Zadanie bf 27 idz Zadanie bf 27 idz Zadanie bf 28 idz Zadanie bf 30 Zadanie bf 3 Zadanie bf 7 Zadanie bf 25 Zadanie bf 75 Zadanie bf 76
Wykorzystywanie własności ciągu arytmetycznego do rozwiązywania zadań. Zadania otwarte z matury podstawowej i informatora maturalnego.

Autor: Jakub Grzegorzek