idz Zadanie bf 29 idz Zadanie bf 28 idz Zadanie bf 28 idz Zadanie bf 28 idz Zadanie bf 29 idz Zadanie bf 28 idz Zadanie bf 28 idz Zadanie bf 30 idz Zadanie bf 27 idz Zadanie bf 28 idz Zadanie bf 28 idz Zadanie bf 27 idz Zadanie bf 28 idz Zadanie bf 30 idz Zadanie bf 30 idz Zadanie bf 31 idz Zadanie bf 28 idz Zadanie bf 27 idz Zadanie bf 25 idz Zadanie bf 25 idz Zadanie bf 30 idz Zadanie bf 31 idz Zadanie bf 30 Zadanie bf 105 idz Zadanie bf 106
Udowadnianie prawdziwości dla wszystkich zmiennych równości, nierówności lub podzielności. Zadania otwarte z matury podstawowej i informatora maturalnego.

Autor: Jakub Grzegorzek