idz Zadanie bf 19 idz Zadanie bf 19 Zadanie bf 20 idz Zadanie bf 24 idz Zadanie bf 24 idz Zadanie bf 11
Liczba wierzchołków, krawędzi brył w przestrzeni. Zadania testowe z matury podstawowej i informatora maturalnego.

Autor: Jakub Grzegorzek