idz Zadanie bf 7 idz Zadanie bf 6 idz Zadanie bf 7 idz Zadanie bf 8 idz Zadanie bf 8 idz Zadanie bf 9 idz Zadanie bf 7 idz Zadanie bf 6 idz Zadanie bf 7 idz Zadanie bf 8 idz Zadanie bf 6 idz Zadanie bf 10 idz Zadanie bf 14 idz Zadanie bf 15 idz Zadanie bf 7 idz Zadanie bf 21
Rozwiązywanie równań wymiernych. Liczba rozwiązań równania wymiernego. Zadania testowe z matury podstawowej i informatora maturalnego.

Autor: Jakub Grzegorzek