idz Zadanie bf 15 idz Zadanie bf 15 idz Zadanie bf 20 idz Zadanie bf 16 idz Zadanie bf 18 idz Zadanie bf 20 idz  Zadanie bf 12 idz Zadanie bf 18 idz Zadanie bf 17 idz Zadanie bf 18 idz Zadanie bf 13 idz Zadanie bf 33
Zadania rozwiązywane za pomocą trójkątów podobnych lub twierdzenia Talesa. Zadania testowe z matury podstawowej i informatora maturalnego.

Autor: Jakub Grzegorzek