idz Zadanie bf 17 idz Zadanie bf 16 idz Zadanie bf 14 idz Zadanie bf 16 idz Zadanie bf 19 idz Zadanie bf 14 idz Zadanie bf 7 idz Zadanie bf 19 idz Zadanie bf 16 idz Zadanie bf 19 idz Zadanie bf 17 idz Zadanie bf 17 idz Zadanie bf 17 idz Zadanie bf 16 idz Zadanie bf 11 idz Zadanie bf 15 idz Zadanie bf 16 idz Zadanie bf 19 idz Zadanie bf 19 idz Zadanie bf 18 idz Zadanie bf 19 idz Zadanie bf 30 idz Zadanie bf 31
Kąt środkowy, wpisany i inne w okręgu. Zadania testowe z matury podstawowej i informatora maturalnego.

Autor: Jakub Grzegorzek