idz Zadanie bf 22 idz Zadanie bf 23 idz Zadanie bf 22 idz Zadanie bf 24 idz Zadanie bf 15 idz Zadanie bf 22 idz Zadanie bf 18 idz Zadanie bf 23 idz Zadanie bf 25 idz Zadanie bf 24 idz Zadanie bf 43
Średnia arytmetyczna. Zadania testowe z matury podstawowej i informatora maturalnego.

Autor: Jakub Grzegorzek