idz Zadanie bf 24 idz Zadanie bf 25 idz Zadanie bf 24 idz Zadanie bf 23 idz Zadanie bf 15 idz Zadanie bf 24 idz Zadanie bf 25 idz Zadanie bf 10 idz Zadanie bf 38 idz Zadanie bf 39 idz Zadanie bf 40
Reguła mnożenia wykorzystywana w zadaniach, gdzie trzeba policzyć liczbę możliwych wyników doświadczenia. Zadania testowe z matury podstawowej i informatora maturalnego.

Autor: Jakub Grzegorzek