idz Zadanie bf 16 idz Zadanie bf 9 idz Zadanie bf 17 idz Zadanie bf 16 idz Zadanie bf 15 idz Zadanie bf 15 idz Zadanie bf 15 idz Zadanie bf 13 idz Zadanie bf 14 idz Zadanie bf 24 idz Zadanie bf 6 idz Zadanie bf 7 idz Zadanie bf 14 idz Zadanie bf 12 idz Zadanie bf 15 idz Zadanie bf 14 idz Zadanie bf 13 idz Zadanie bf 23 idz Zadanie bf 16 idz Zadanie bf 14 idz Zadanie bf 15 idz Zadanie bf 7 idz Zadanie bf 28
Zadania do rozwiązania których przydaje się jedynka trygonometryczna. Zadania testowe z matury podstawowej i informatora maturalnego.

Autor: Jakub Grzegorzek