idz Zadanie bf 15 idz Zadanie bf 15 idz Zadanie bf 14 idz Zadanie bf 13 idz Zadanie bf 15 idz Zadanie bf 16 idz Zadanie bf 13 idz Zadanie bf 17 idz Zadanie bf 14 idz Zadanie bf 9 idz Zadanie bf 19 idz Zadanie bf 16 idz Zadanie bf 16 idz Zadanie bf 23 idz Zadanie bf 7 idz Zadanie bf 27 idz Zadanie bf 29
Funkcje trygonometryczne: sin, cos, tg, ctg. Zadania testowe z matury podstawowej i informatora maturalnego.

Autor: Jakub Grzegorzek