idz Zadanie bf 13 idz Zadanie bf 14 idz Zadanie bf 11 idz Zadanie bf 12 idz Zadanie bf 24 idz Zadanie bf 11 idz Zadanie bf 13 idz Zadanie bf 24 idz Zadanie bf 11 idz Zadanie bf 11 idz Zadanie bf 14 idz Zadanie bf 14 idz Zadanie bf 16 idz Zadanie bf 13 idz Zadanie bf 12 idz Zadanie bf 11 idz Zadanie bf 21 idz Zadanie bf 20 idz Zadanie bf 13 idz Zadanie bf 13 idz Zadanie bf 15 idz Zadanie bf 14 idz Zadanie bf 11 idz Zadanie bf 13 idz Zadanie bf 5 idz Zadanie bf 36
Ciąg arytmetyczny. Zadania testowe z matury podstawowej i informatora maturalnego.

Autor: Jakub Grzegorzek