idz Zadanie bf 20 idz Zadanie bf 19 idz Zadanie bf 18 idz Zadanie bf 19 idz Zadanie bf 19 idz Zadanie bf 22 idz Zadanie bf 8 idz Zadanie bf 7 idz Zadanie bf 25 idz Zadanie bf 8 idz Zadanie bf 6 idz Zadanie bf 18 idz Zadanie bf 21 idz Zadanie bf 22 idz Zadanie bf 20 idz Zadanie bf 21 idz Zadanie bf 13 idz Zadanie bf 20 idz Zadanie bf 22 idz Zadanie bf 23
Proste równoległe, prostopadłe i ich wzory. Zadania testowe z matury podstawowej i informatora maturalnego.

Autor: Jakub Grzegorzek