idz Zadanie bf 10 idz Zadanie bf 7 idz Zadanie bf 9 idz Zadanie bf 6 idz Zadanie bf 3 idz Zadanie bf 5 idz Zadanie bf 17 idz Zadanie bf 16 idz Zadanie bf 20
Równania i funkcje zapisane w postaci iloczynowej

Autor: Jakub Grzegorzek