idz Zadanie bf 8 idz Zadanie bf 7 idz Zadanie bf 13 idz Zadanie bf 7 idz Zadanie bf 7 idz Zadanie bf 11 idz Zadanie bf 18 idz Zadanie bf 19 idz Zadanie bf 15
Rozwiązywanie nierówności kwadratowych. Zadania testowe z matury podstawowej i informatora maturalnego.

Autor: Jakub Grzegorzek