idz Zadanie bf 10 idz Zadanie bf 10 idz Zadanie bf 10 idz Zadanie bf 8
Rozwiązywanie równań kwadratowych Zadania testowe z matury podstawowej i informatora maturalnego.

Autor: Jakub Grzegorzek