idz Zadanie bf 10 idz Zadanie bf 11 idz Zadanie bf 12 idz Zadanie bf 10 idz Zadanie bf 12 idz Zadanie bf 6 idz Zadanie bf 9 idz Zadanie bf 10 idz Zadanie bf 9 idz Zadanie bf 11 idz Zadanie bf 12 idz Zadanie bf 6 idz Zadanie bf 10 idz Zadanie bf 10 idz Zadanie bf 10 idz Zadanie bf 11 idz Zadanie bf 11 idz Zadanie bf 11 idz Zadanie bf 13 idz Zadanie bf 11 idz Zadanie bf 10 idz Zadanie bf 10 idz Zadanie bf 7 idz Zadanie bf 7 idz Zadanie bf 6 idz Zadanie bf 10 idz Zadanie bf 9 idz Zadanie bf 22 idz Zadanie bf 9 idz Zadanie bf 11 idz Zadanie bf 8 idz Zadanie bf 8 idz Zadanie bf 9 idz Zadanie bf 8 idz Zadanie bf 12 idz Zadanie bf 13 idz Zadanie bf 14 idz Zadanie bf 16 idz Zadanie bf 17 idz Zadanie bf 18
Rozwiązywanie na podstawie wykresu funkcji kwadratowej (paraboli). Zadania testowe z matury podstawowej i informatora maturalnego.

Autor: Jakub Grzegorzek