idz Zadanie bf 6 idz Zadanie bf 21 idz Zadanie bf 7 idz Zadanie bf 23 idz Zadanie bf 7 idz Zadanie bf 20 idz Zadanie bf 5 idz Zadanie bf 1 idz Zadanie bf 18 idz Zadanie bf 9 idz Zadanie bf 12
Wypisywanie własności funkcji liniowej na podstawie wykresu. Zadania testowe z matury podstawowej i informatora maturalnego.

Autor: Jakub Grzegorzek