idz Zadanie bf 4 idz Zadanie bf 2 idz Zadanie bf 1 idz Zadanie bf 3 idz Zadanie bf 4 idz Zadanie bf 4 idz Zadanie bf 6 idz Zadanie bf 2 idz Zadanie bf 5 idz Zadanie bf 2 idz Zadanie bf 24 idz Zadanie bf 3 idz Zadanie bf 5 idz  Zadanie bf 4 idz Zadanie bf 10 idz Zadanie bf 26 idz Zadanie bf 4 idz Zadanie bf 3 idz Zadanie bf 3 idz Zadanie bf 9 idz Zadanie bf 8 idz Zadanie bf 6 idz Zadanie bf 3 idz Zadanie bf 4 idz Zadanie bf 5 idz Zadanie bf 9 idz Zadanie bf 18 idz Zadanie bf 3
Liczenie logarytmów. Proste równania logarytmiczne. Zadania testowe z matury podstawowej i informatora maturalnego.

Autor: Jakub Grzegorzek