idz Zadanie bf 5 idz Zadanie bf 1 idz Zadanie bf 1 idz Zadanie bf 5 idz Zadanie bf 5 idz Zadanie bf 6 idz Zadanie bf 4 idz Zadanie bf 5 idz Zadanie bf 24 idz Zadanie bf 1 idz Zadanie bf 4 idz Zadanie bf 1 idz Zadanie bf 6 idz Zadanie bf 6 idz Zadanie bf 7 idz Zadanie bf 3 idz Zadanie bf 6 idz Zadanie bf 8 idz Zadanie bf 7 idz Zadanie bf 2 idz Zadanie bf 7 idz Zadanie bf 3 idz Zadanie bf 5 idz Zadanie bf 5 idz Zadanie bf 6 idz Zadanie bf 6
Przekształcanie wyrażeń algebraicznych. Wykorzystywanie wzorów skróconego mnożenia. Zadania testowe z matury podstawowej i informatora maturalnego.

Autor: Jakub Grzegorzek