odległość dwóch punktów od siebie Pole kwadratu Pole kwadratu rombu rombu
Zadanie 20. Matura poprawkowa z matematyki 2010. Punkty A=(-1,3) i C=(-5,5) są przeciwległymi wierzchołkami kwadratu ABCD. Pole tego kwadratu jest równe A. 10 B. 25 C. 50 D. 100

Autor: Jakub Grzegorzek