funkcji Zadania z miejsc zerowych funkcji.
Miejsce zerowe funkcji. Liczenie, wyznaczanie miejsca zerowego funkcji ze wzoru. Odczytywanie miejsca zerowego z wykresu funkcji.

Autor: Jakub Grzegorzek