ostrosłup
Ostrosłup ma 18 wierzchołków. Liczba wszystkich krawędzi tego ostrosłupa jest równa A. 11, B. 18, C. 27, D. 34

Autor: Jakub Grzegorzek