dziedziny część wspólna log_a(xc y)=log_a x + log_a y różnowartościowa
Równanie logarytmiczne. Logarytmy. Dziedzina logarytmów. Wzory.

Autor: Jakub Grzegorzek