ciąg arytmetyczny twierdzenia cosinusów Wzory redukcyjne funkcji trygonometrycznych Długość promienia okręgu opisanego na trójkącie Pole trójkąta Wzory redukcyjne funkcji trygonometrycznych Funkcje trygonometryczne: sin, cos, tg, ctg Długość promienia okręgu wpisanego w trójkąt
W trójkącie jeden z kątów ma miarę 120 stopni. Długości boków tego trójkąta są kolejnymi wyrazami ciągu arytmetycznego, którego suma wynosi 30. Wyznacz stosunek długości promienia okręgu opisanego na tym trójkącie do długości promienia okręgu wpisanego w ten trójkąt.

Autor: Jakub Grzegorzek