suma nieskończonego ciągu geometrycznego suma nieskończonego ciągu geometrycznego suma nieskończonego ciągu geometrycznego
Rozwiąż nierówność {1\o2^x}+{1\o4^x}+{1\o8^x}+\dots > 2^x - 0\.(9) gdzie lewa strona tej nierówności jest sumą nieskończonego ciągu geometrycznego.

Autor: Jakub Grzegorzek