twierdzenia Talesa twierdzenia Talesa suma kątów w trójkącie trójkątem równobocznym
Trójkąty ABC i CDE są równoboczne. Punkty A, C i E leżą na jednej prostej. Punkty K, L i M są środkami odcinków AC, CE i BD (zobacz rysunek). Wykaż, że punkty K, L, M są wierzchołkami trójkąta równobocznego.

Autor: Jakub Grzegorzek