arytmetyczny
Wykaż, że dla każdego m ciąg m+1/4, m+3/6, m+9/12 jest arytmetyczny.

Autor: Jakub Grzegorzek