funkcje trygonometryczne
Dany jest trójkąt prostokątny (patrz rysunek). Wtedy tg alfa jest równy A. pierwiastek z 2 B. pierwiastek z 2 przez pierwiastek 3 C. pierwiastek z 3 przez pierwiastek z 2 D. 1 przez pierwiastek z 2

Autor: Jakub Grzegorzek