ciągu geometrycznego
W ciągu geometrycznym (a_n) dane są: a_1=32 i a_4=-4. Iloraz tego ciągu jest równy: A. 12 B. 1/2 C. -1/2 D. -12

Autor: Jakub Grzegorzek